Unieważnienie kredytu we frankach szwajcarskich

Sztuka prawa

Możliwe rozwiązania umowy „frankowej”

"Odfrankowienie” kredytu

Informacje ogólne

Osoby, które zawarły z bankiem umowę o kredyt denominowany, czyli taką, w której określana jest ilość wypłacanej waluty innej niż polska, mogą starać się o jej całkowite unieważnienie. W takich przypadkach pożyczka udzielana jest we frankach szwajcarskich (hipoteka wpisana w walucie CHF), a następnie denominowana do PLN. Kredyty tego rodzaju to mniejszość wśród pożyczek hipotecznych udzielanych przez banki w latach 2006-2009. Szacuje się, że w tym okresie stanowiły one mniej niż 20% wszystkich kredytów pod hipotekę.

Kredytów dominowanych było stosunkowo mało bo mniej niż 20% wszystkich kredytów udzielonych w latach 2006-2009.

Działania kancelarii reprezentującej posiadacza kredytu we frankach mają na celu całkowite unieważnienie umowy kredytowej. Jeśli dojdzie do takiej sytuacji, obie strony muszą zwrócić sobie wszystko, co do tej pory wzajemnie sobie świadczyły. Stan prawny wygląda tak, jakby umowa kredytu pomiędzy bankiem a klientem nigdy nie została zawarta. Bank oddaje klientowi wszystkie kwoty wpłacone na poczet umowy kredytowej w ostatnich 10 latach, z kolei klient wpłaca do banku jedynie różnicę pomiędzy kwotą otrzymaną, a sumą wpłaconych kwot. Banki, które udzielały wnioskodawcom kredytów denominowanych to m.in.: PKO BP, Nordea (Aktualnie PKO BP), Fortis Bank (aktualnie BGŻ BNP Paribas), Deutsche Bank, Citi Bank, Bank BPH czy BGŻ BNP Paribas.

Umowa kredytowa się nie przedawnia. Przedawniają się natomiast roszczenia pieniężne z niej wynikające. Każdy konsument, który nie wie, co zrobić, może skonsultować się z nami w tej sprawie. Warto spróbować – zgodnie z prawem – odzyskać część należnych pieniędzy.

Kredyt we frankach – pozew

Dochodzenie swoich praw w zakresie unieważnienia kredytu we frankach szwajcarskich możliwe jest wyłącznie na drodze postępowania sądowego. Banki dobrowolnie nie respektują orzeczeń sądów w kwestii niedozwolonych klauzul indeksacyjnych. W takich przypadkach jedyną szansą dla frankowicza na unieważnienie jego umowy jest wystąpienie do sądu z pozwem. Nasza kancelaria zapewnia swoim Klientom kompleksową obsługę oraz niezbędne wsparcie na wszystkich etapach postępowania sądowego. Na naszej stronie internetowej znajdziesz wiele informacji związanych z problemami, jakie mają frankowicze i jak je rozwiązać. Wiele osób nie spodziewało się, że wartość franka szwajcarskiego będzie się tak zmieniać i przełoży się to na wysokość spłacanej raty.

Podstawę prawną do skutecznego dochodzenia roszczeń w sprawach o kredyty frankowe stanowi art. 385 i kolejne kodeksu cywilnego, mówiące o niedozwolonych postanowieniach umów w obrocie z konsumentami. Zgodnie z przepisami klauzule, które w sposób rażący naruszają interesy konsumentów i nie zostały z nimi uzgodnione osobiście, są w stosunku do nich bezskuteczne. Co za tym idzie, od dnia podpisania umowy, bank nie miał prawa stosować się do takich klauzul, co stanowi powód do unieważnienia umowy o kredyt we frankach. Z kolei podstawą do ubiegania się o zwrot kwot wpłaconych na poczet zobowiązania jest art. 410 kodeksu cywilnego, mówiący o zwrocie nienależnego świadczenia. Składając pozew o unieważnienie kredytu we frankach, można powoływać się również na artykuł 771 k.p.c mówiący o odpowiedzialności instytucji finansowej za nienależyte wykonanie zobowiązania. Warto więc przejrzeć dokładnie postanowienia zawarte w umowie o kredyt frankowy.

Sprawy frankowe
– unieważnienie umowy frankowej

Z punktu widzenia obowiązującego prawa, unieważnienie umowy o kredyt we frankach szwajcarskich oznacza, że umowa taka nigdy nie została zawarta. Orzeczenie przez sąd nieważności umowy kredytowej powoduje inne skutki prawne niż jej wypowiedzenie. W przypadku kredytów denominowanych unieważnienie stanowi najkorzystniejszą formę pomocy klientom, z uwagi na uzyskanie przez nich prawa do natychmiastowego zwrotu wszystkich kosztów poniesionych z tytułu takiej umowy kredytu. Instytucje kredytująca zwraca klientowi nie tylko kwotę wszystkich zapłaconych przez niego rat wraz z odsetkami, ale również całość opłat dodatkowych poniesionych przez klienta na rzecz banku. Z kolei dla banku unieważnienie umowy kredytowej oznacza zwrot faktycznie pożyczonego kapitału (ale już bez odsetek).

W ostatnich latach sporą popularnością cieszą się pozwy grupowe składane przez grupę klientów posiadających kredyt frankowy w danym banku. Zaletą takiego powództwa jest z pewnością rozłożenie kosztów postępowania na większą liczbę osób. Należy jednak zdawać sobie sprawę, że w postępowaniu zbiorowym sąd nie orzeknie nakazu zwrotu poszczególnym osobom konkretnych kwot, a jedynie uzna winę banku. O zwrot poniesionych kosztów będzie trzeba ubiegać się w osobnym postępowaniu, co znacznie wydłuża proces dochodzenia roszczeń – czasem nawet o kilka lat.

Kredyt w CHF – profesjonalna pomoc prawna

Składając pozew o unieważnienie umowy o kredyt frankowy, należy uiścić opłatę sądową w maksymalnej wysokości 1000 zł. W trakcie procesu konieczne może okazać się również uiszczenie zaliczki na poczet biegłego sądowego, którego zadaniem jest wyliczenie należnych bankowi kwot. Koszty biegłego mogą wynieść ok. 1-3 tys. zł. Honorarium dla kancelarii adwokackiej każdorazowo ustalane jest indywidualnie, w zależności od stopnia skomplikowania sprawy.

Choć kredyty denominowane stanowiły znaczną mniejszość spośród wszystkich pożyczek udzielanych we frankach szwajcarskich, liczba osób pokrzywdzonych przez niekorzystne klauzule w umowach w dalszym ciągu pozostaje bardzo duża. Unieważnienie takiej umowy nie tylko daje szanse na uzyskanie zwrotu wszystkich wpłaconych na poczet zobowiązania kosztów, ale jednocześnie umożliwia powrót do stanu prawnego sprzed daty jej zawarcia. Oznaczać to będzie, że formalnie kredyt we frankach nigdy nie istniał. Ma to istotne znaczenie, np. w momencie ubiegania się o kolejną pożyczkę w przyszłości.

Jesteśmy zespołem doświadczonych prawników, mających na swoim koncie wygrane w sprawach frankowiczów, w tym w zakresie unieważnienia umowy kredytowej. Naszym Klientom gwarantujemy kompleksowe i w pełni profesjonalne wsparcie już od chwili zgłoszenia się do kancelarii w kwestii zawartego zobowiązania oraz na każdym innym etapie postępowania. Pomożemy napisać pozew i przeanalizujemy umowę o kredyt w zakresie przesłanek umożliwiających skuteczne dochodzenie roszczeń. W sprawy frankowe angażujemy się od wielu lat, pomagając naszym Klientom wyegzekwować od banków zwrot poniesionych świadczeń. Do każdej sytuacji podchodzimy indywidualnie, zawsze stawiając na pierwszym miejscu dobro naszych Klientów. Warto nie dopuścić do przedawnienia roszczeń pieniężnych wynikających z zawartej umowy o kredyt. Na podstawie orzeczeń TSUE oraz polskich sądów szanse frankowiczów są duże.

Jeśli masz kredyt we frankach i chcesz złożyć pozew przeciwko bankowi, jesteśmy do Twojej dyspozycji! Dokonamy analizy umowy kredytu i oszacujemy, jakie masz szansę na pozytywny wyrok!

Ile kosztuje obsługa prawna kredytów frankowych?

Jesteśmy elastyczni w kwestii wynagrodzenia za prowadzenie spraw frankowych. Do wszystkich roszczeń konsumentów wobec banków podchodzimy indywidualnie. Analizę dokumentów kredytobiorcy wykonujemy bezpłatnie. Firmy podejmujące się w imieniu klientów wniesienia pozwów przeciwko instytucjom finansowym i reprezentacji ich w sądzie, proponują różne ceny za swoje usługi. Oferujemy możliwość wniesienia opłaty za zlecenie prowadzenia nam sprawy na różne sposoby – np. o unieważnienie kredytu we frankach, w tym między innymi:

Płatność standardowa

płatność z góry za całą sprawę

Wynagrodzenie mieszane

część wynagrodzenia płatna z góry, a wynagrodzenie za sukces tzw. success fee płatne po prawomocnym wygraniu sprawy

Płatność odroczona

Proponujemy klientom rozliczenie za usługi w formie wydłużonego (ratalnego) terminu płatności

2.2

Masz pytania? Porozmawiajmy.

Adwokat Robert Piskor

Kontakt bezpośredni: