Sztuka prawa

przeciwko instytucjom finansowym

Co możemy dla Ciebie zrobić

frankowe

Kredyty frankowe

Banki w Polsce przez wiele lat podsuwały konsumentom tzw. kredyty walutowe. Skutkiem tych działań tysiące Polaków znalazło się w tarapatach finansowych. Aktualne orzecznictwo zachęca do podjęcia rękawic. Dzięki swojemu doświadczeniu i właściwemu przygotowaniu pomożemy, aby walka z bankiem nie była walką z góry przegraną. Możemy wygrać z bankiem razem. Naszym klientom, w zależności od tego, czy mamy do czynienia z kredytem denominowanym czy indeksowanym, proponujemy różne rozwiązania prawne uzależnione od oczekiwań, celu i możliwości. Hantke, Piskor oferuje pomoc prawną na etapie przedsądowym (reklamacje podstawy udzielenia kredytu, sporządzanie oświadczeń woli względem banku, negocjacje ugodowe, działanie przed Rzecznikiem Finansowym), a także w procesie sądowym przeciwko bankowi.

ubezpieczenie

Spory z ubezpieczeniem

Coraz częściej słyszymy od klientów, że pomimo właściwego opłacenia składek i wypełnienia swoich obowiązków, klienci Towarzystw Ubezpieczeniowych są odsyłani bez należnego odszkodowania. Doświadczenie każe przypuszczać, że większość z tych przypadków to bezpodstawne oddalanie roszczeń, które przy ponownej, wnikliwej i dokładnej analizie pozwala odzyskać przysługującą należność. Hantke, Piskor zadba o interesy klientów TU zarówno w wewnętrznym postępowaniu Ubezpieczyciela, w postępowaniu przez Rzecznikiem Finansowym, a także w postępowaniu sądowym.

oplaty-likwidacyjne

Opłaty likwidacyjne

Nasza kancelaria pomaga odzyskać niesłusznie pobrane opłaty likwidacyjne, oparte na licznych wzorcach niedozwolonych zawartych w umowach z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi. Aktualne orzecznictwo przekonuje, że praktyka ta niemal całkowicie została uznana za niedozwoloną, a poszkodowani tym produktem Klienci mają prawo odzyskać swoje pieniądze. Kancelaria Hantke, Piskor w imieniu poszkodowanych prowadzi rokowania z TU, a także sporządza pozew o zapłatę i reprezentuje Klientów w procesie sądowym.

2.2

Masz pytania? Porozmawiajmy.

Adwokat Robert Piskor

Kontakt bezpośredni: