Prawo rolne

Sztuka prawa

Tam, gdzie
sztuka prawa
łączy się z prawem.

Świadczymy profesjonalną pomoc prawną dla klientów z branży rolnej i spożywczej. Przestawiamy Klientom rozwiązania optymalne dla zabezpieczenia ich interesów i osiągnięcia planowanych celów, a także pozwalające w największym możliwym stopniu skorzystać z dostępnych środków. Pomożemy zarejestrować, ale również zmierzymy się z szerokim spektrum problemów prawnych z jakim borykają się grupy producentów rolnych podczas swojego funkcjonowania.

Co możemy dla Ciebie zrobić

stala-obsluga-agro

Kompleksowa obsługa

Kancelaria Hantke, Piskor zajmuje się pomocą dla grup producentów rolnych od procesu tworzenia i rejestracji, przez uzyskiwanie odpowiednich zezwoleń wymaganych do prowadzenia działalności rolnej, aż po bieżącą obsługę i pomoc przy napotkanych problemach prowadzonego biznesu. W dotychczasowej pracy prawnicy Hantke, Piskor mieli do czynienia z szerokim spektrum grup producentów rolnych, takich jak spółdzielnie mleczarskie, producenci ziaren zbóż czy producenci pieczarek.

nieruchomosci-rolne

Nieruchomości rolne

Hantke, Piskor oferuje pomoc w procesie nabywania bądź sprzedaży nieruchomości rolnych, z uwzględnieniem wymogów wynikających z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. W zakres świadczonej przez nas obsługi transakcji dotyczących nieruchomości rolnych wchodzą także wszelkie inne poza sprzedażą formy ich nabywania (dzierżawa, najem, użytkowanie). Kancelaria reprezentuje Klientów w postępowaniach z udziałem Agencji Nieruchomości Rolnych – zarówno na etapie przedsądowym, jak i sądowym.

szkody-zwierzeta

Odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta

Odpowiedzialność właścicieli za popęd zwierząt, pomimo jej ujęcia w kodeksie cywilnym, nie jest oczywista. Objęcie właściwą ochroną, w tym uzyskanie odszkodowania adekwatnego do poniesionej szkody wymaga wiedzy i skutecznego działania. Hantke, Piskor opierając się na posiadanym w tym zakresie doświadczeniu oferuje pomoc zmierzającą do zabezpieczenia interesów poszkodowanych, wykazaniu przesłanek odpowiedzialności osób odpowiedzialnych za działanie zwierząt i doprowadzenie do otrzymania odszkodowania.

dotacje

Dotacje i płatność obszarowa

Nasza Kancelaria specjalizuje się także w odtwarzaniu stanu prawnego i odzyskiwaniu niesłusznie przyznanych innemu podmiotowi bądź nieprzyznanych dotacji z środków Unii Europejskiej. Przede wszystkim Kancelaria posiada doświadczenie w sporach dotyczących niesłusznie pobieranych przez inne podmioty jednolitych płatności obszarowych, które w rzeczywistości przysługują zgłaszającym się do nas Klientom.

2.1

Masz pytania? Porozmawiajmy.

Adwokat Andrzej Hantke

Kontakt bezpośredni: