Prawo mediów

Sztuka prawa

Tam, gdzie
sztuka prawa
łączy się z mediami.

Z uwagi na bardzo różnorodną działalność mediów, obszar prawa mediów jest bardzo szeroki. Prawo mediów dotyczy zarówno zagadnień związanych z prawem autorskim i prawem prasowym, jak również zagadnień związanych z prawem reklamy, przepisami regulującymi funkcjonowanie nadawców radiowych i dostawców usług medialnych, aż po prawo Internetu.
Niezależnie od tego, kim jesteś, Twoja reputacja jest jednym z najcenniejszych aktywów. Czy to w oczach opinii publicznej, handlu i przemyśle, polityce, czy po prostu jako członek społeczeństwa, jeśli twoja reputacja została uszkodzona przez coś zapisanego lub wypowiedzianego, musisz podjąć działanie. Działanie niekoniecznie oznacza spór sądowy. Może po prostu potrzebujesz przeprosin lub natychmiastowego usunięcia obraźliwej publikacji. W Hantke, Piskor cenimy Twoją reputację ponad wszystko. Jeśli jesteś zagrożony, zapewniamy Tobie rzetelne porady mające na celu szybkie wyeliminowanie zagrożenia.

Oprócz specjalistycznej pomocy prawnej w zakresie działań dotyczących zniesławienia i naruszenia prywatności, zapewniamy Tobie również doradztwo w zakresie umów handlowych oraz kwestii prawnych przed i po publikacji. Posiadamy bogate doświadczenie w negocjowaniu i opracowywaniu różnych umów dotyczących prawa medialnego. Udzielamy praktycznych porad producentom, wydawcom muzycznym, wykonawcom, komponentom i muzykom, dystrybutorom, firmom produkcyjnym i nadawcom.

Co możemy dla Ciebie zrobić

prasowe

Prawo prasowe. W Hantke, Piskor:

 • sporządzamy opinie prawne na gruncie prawa prasowego;
 • prowadzimy korespondencję z wydawcami, redaktorami naczelnymi oraz dziennikarzami;
 • oceniamy materiały prasowe pod kątem ich zgodności z przepisami prawa, w tym w zakresie kolizji materiału z dobrami osobistymi osoby, której dany materiał dotyczy;
 • doradzamy i przygotowujemy odpowiedzi na wnioski o publikację odpowiedzi i sprostowań prasowych, przygotowujemy wnioski o publikację odpowiedzi i sprostowań prasowych;
 • reprezentujemy naszych Klientów w sporach sądowych przeciwko dziennikarzom, redaktorom naczelnym i wydawcom w przypadku sporów sądowych z zakresu naruszenia przepisów prawa prasowego oraz dóbr osobistych, a także dotyczących publikacji sprostowań i odpowiedzi;
 • przygotowujemy, opiniujemy i negocjujemy wszelkiego rodzaju umowy dotyczących materiałów prasowych, w tym reklamowych, marketingowych i sponsorskich.
internetu

Prawo Internetu. W Hantke, Piskor:

 • pomagamy w przypadku naruszenia wizerunku w Internecie;
 • opracowujemy regulaminy gromadzenia lub korzystania z treści i zasobów udostępnianych w serwisach internetowych;
 • opracowujemy rozwiązania dotyczące zarządzania prawami autorskimi dla firm pozyskujących treści z różnych źródeł i udostępniających je w swoich serwisach internetowych;
 • kontaktujemy się i interweniujemy u operatorów serwisów;
 • występujemy z roszczenia dotyczącymi naruszenia dóbr osobistych w publikacjach elektronicznych;
 • chronimy domen internetowych.;
reklamy

Reklama i marketing

Posiadamy spore doświadczenie w pracy z agencjami reklamowymi i domami produkcyjnymi. Nie boimy się obsługi prawnej działań reklamowych. Pracowaliśmy przy całych kampaniach reklamowych, jak i ich poszczególnych etapach. Zabezpieczamy interesy naszych klientów w ramach procedur przetargowych. Opiniujemy materiały reklamowe. Sporządzamy i negocjujemy dokumenty opisujące zasady świadczenia usług reklamowych i pozyskiwania praw do ich wyników. Znamy przepisy dotyczące reklam tzw. produktów wrażliwych, tj. w szczególności produktów leczniczych, gier hazardowych, tytoniu, czy alkoholu. Adwokat Robert Piskor z wynikiem bardzo dobrym obronił pracę magisterską pod tytułem „Reklama produktów leczniczych” pod kierunkiem prof. UAM dr hab. Jerzego W. Ochmańskiego.

W Hantke, Piskor:

 • oceniamy materiały reklamowe pod kątem ich zgodności z przepisami prawa;
 • prowadzimy spory sądowe związane z reklamą;
 • sporządzamy opinie prawne na gruncie prawa reklamy;
 • doradzamy w zakresie reklamy produktów wrażliwych, tj. w szczególności produktów leczniczych, gier hazardowych, tytoniu, czy alkoholu.
2.2

Masz pytania? Porozmawiajmy.

Adwokat Robert Piskor

Kontakt bezpośredni: