Prawo karne

Sztuka prawa

Tam, gdzie
sztuka prawa
łączy się z prawem.

Sprawy z zakresu prawa karnego stanowią tą grupę, która budzi największą obawę, lęk i respekt. Skorzystanie z usług doświadczonego adwokata jest ważnym pierwszym krokiem do osiągnięcia spokoju w tym trudnym czasie. Potrzebujesz adwokata, który zna prawo i zręcznie przeciwstawi się organom ścigania w Twoim imieniu. Potrzebujesz adwokata, który będzie z Tobą w stałym kontakcie, odbierze połączenia i będzie na bieżąco informował o Twojej sprawie. Hantke, Piskor zapewni Ci zarówno reprezentację, której potrzebujesz, jak i osobistą uwagę, na którą zasługujesz. W naszej pracy nie oceniamy zachowań będących przedmiotem postępowania, a staramy się jak najpełniej zabezpieczyć interesy Klientów i zapewnić im najlepsze możliwe wyjście z problemów. Swoim klientom oferujemy kompleksowe doradztwo prawne w dziedzinie spraw karno-gospodarczych i karnoskarbowych.

Co możemy dla Ciebie zrobić

przed-sadem

Reprezentacja w postępowaniu przygotowawczym i przed Sądem

Przedstawienie zarzutów i postawienie w stan oskarżenia jest przerażające i dezorientujące. System wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych jest trudny w nawigacji i bez odpowiednich wskazówek można łatwo poczuć się przytłoczonym i bezsilnym, uwięzionym w mocnym uścisku organów ścigania. Od pierwszej czynności procesowej osoba podejrzewana, czy już podejrzany powinien korzystać z pomocy profesjonalisty, który uniemożliwi bezpodstawne działanie organów ścigania i zapobiegnie wystąpieniu błędu, który mogłoby mieć znaczenie na późniejszym etapie sprawy. Adwokaci kancelarii Hantke, Piskor korzystając ze swojego ogromnego doświadczenia i wiedzy skutecznie reprezentują Klientów na każdym etapie procesu karnego, począwszy od pierwszego przesłuchania w charakterze świadka do czuwania nad interesami oskarżonego.

white-collar-2

White collar crime

Bazując na swoim doświadczeniu i wiedzy, Hantke, Piskor jako jedna z nielicznych Kancelarii oferuje usługę doradztwa prawnego w zakresie przestępstw tzw. białych kołnierzyków (ang. white collar crime). Postępowania obejmujące swoim zasięgiem całość sektora karno–gospodarczego stają się przeważającą częścią prowadzonych postępowań karnych i stanowią istotny problem dla wszystkich osób, piastujących ważne stanowiska, takich jak członkowie organów spółek prawa handlowego, menedżerowie, prokurenci, wspólnicy i akcjonariusze spółek prawa handlowego.

Nasza kancelaria zajmuje się reprezentowaniem Klientów wobec których kierowane są m.in. zarzuty:

  • oszustwa gospodarczego;
  • działania na szkodę spółki prawa handlowego, ze szczególnym uwzględnieniem przestępstwa niegospodarności;
  • udaremniania lub uszczuplania zaspokojenia wierzyciela;
  • korupcji, z uwzględnieniem przekupstwa i sprzedajności w tym przekupstwa menadżerskiego i korupcji menadżerskiej;
  • prania brudnych pieniędzy;
  • podrobienia lub przerobienia dokumentu i użycia go jako autentyczny (fałsz materialny) bądź poświadczenia w dokumencie nieprawdy mającej znaczenie prawne (fałsz intelektualny);
  • oszustwa ubezpieczeniowego;
  • publicznego oferowania nabycia papierów wartościowych bez zatwierdzenia prospektu emisyjnego lub jego udostępnienia do publicznej wiadomości albo bez zatwierdzenia memorandum informacyjnego albo stwierdzenia równoważności informacji w memorandum informacyjnym z informacjami wymaganymi w prospekcie emisyjnym lub udostępnienia memorandum informacyjnego do publicznej wiadomości lub osobom, do których skierowana jest oferta publiczna.
oskarzyciel-posilkowy2

Reprezentacja pokrzywdzonych w charakterze oskarżyciela posiłkowego

Proces karny dostarcza pokrzywdzonym niechcianych i trudnych chwil z jednoczesnym uwzględnieniem często bardzo intymnego i prywatnego charakteru poruszanych spraw. Nasza Kancelaria pomaga przejść przez cały proces karny, zapewniając reprezentację na każdym jego etapie, odciążenie od dokonywania szeregu czynności procesowych, a także zadbania o prawidłowe zabezpieczenie interesów. Reprezentując Klientów występujących w sprawie w charakterze oskarżyciela posiłkowego w aktywny i merytoryczny sposób uczestniczymy w procesie karnym wspierając oskarżenie publiczne i dbając by doznana szkoda i krzywda zostały właściwie i godnie wynagrodzone.

2.1

Masz pytania? Porozmawiajmy.

Adwokat Andrzej Hantke

Kontakt bezpośredni: