Prawo farmaceutyczne

Sztuka prawa

Tam, gdzie
sztuka prawa
łączy się z farmacją.

Prawo farmaceutyczne

W Hantke, Piskor zdajemy sobie sprawę, że bez dobrej znajomości przepisów niezwykle trudno jest poradzić sobie z coraz bardziej rozbudowaną oraz skomplikowaną materią prawa farmaceutycznego. Rosnące wciąż wymagania dotyczące produktów i usług farmaceutycznych często uniemożliwiają prowadzenie przedsiębiorstwa branżowego. Bazując na naszym doświadczeniu we współpracy z sieciami aptecznymi i hurtowniami farmaceutycznymi, klientom z branży farmaceutycznej pomagamy w zakresie rejestracji, wytwarzania, wprowadzania do obrotu i reklamy produktów leczniczych, suplementów diety i wyrobów medycznych. Wraz z nimi tworzymy i wdrażamy strategie sprzedażowe, dystrybucyjne, franczyzowe i marketingowe zarówno w odniesieniu do produktów leczniczych, jak i suplementów diety. Uzyskujemy niezbędne zezwolenia, zapewniamy wsparcie w zakresie oceny materiałów marketingowych i udzielamy bieżących porad prawnych w zakresie prawa farmaceutycznego oraz wyrobów medycznych. Pomagamy w opracowywaniu modeli biznesowych i wdrażaniu praktyk zapewniających pełną zgodność z prawem prowadzonej działalności (compliance). Reprezentujemy w postępowaniach sądowych i postępowaniach prowadzonych przed organami administracyjnymi, w tym przed Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, a także przed Ministerstwem Zdrowia, Narodowym Funduszem Zdrowia, organami inspekcji i nadzoru farmaceutycznego (GIF, WIF) oraz przed organami samorządu aptekarskiego i lekarskiego.

2.1

Masz pytania? Porozmawiajmy.

Adwokat Andrzej Hantke

Kontakt bezpośredni: