Prawo cywilne

Sztuka prawa

Tam, gdzie
sztuka prawa
łączy się z prawem.

Jeśli jesteś w sporze z inną osobą lub organizacją i myślisz o podjęciu kroków prawnych, ważne jest, abyś miał wsparcie prawników doświadczonych w sprawach cywilnych. Jeśli popełniłeś jakikolwiek błąd, zawarłeś umowę z osobą, która nie dotrzymała swoich obowiązków, czy też doznałeś bezprawnego i nieuzasadnionego ataku na Twoją reputację, powinieneś walczyć o swoje prawa. Przed podjęciem decyzji, potrzebujesz jasnej i udzielonej w zrozumiałym języku porady. Potrzebujesz porady, która pozwoli Tobie podjąć w pełni świadomą decyzję. Potrzebujesz porady, którą jesteśmy Tobie w stanie udzielić. W Hantke, Piskor nie mydlimy oczu. Zaczynamy od szczegółowego zapoznania się z Twoją sprawą i wysłuchania Ciebie, a następnie dostarczamy Tobie klarownych informacji, które pozwalają zrozumieć jakie masz możliwości, zarówno pod względem szans na powodzenia, jak i związanych z tym kosztów. Oferujemy doradztwo i reprezentację na bardzo wysokim poziomie. Korzystając z naszej wiedzy i doświadczenia, pomagamy w rozwiązywaniu sporów w sposób zapewniający najlepszy możliwy rezultat. Jesteśmy skrupulatnie przygotowani i zaangażowani w każdą zleconą nam sprawę.

Co możemy dla Ciebie zrobić

spadek

Prawo spadkowe

Kwestia dziedziczenia pojawia się w trudnej sytuacji jaką jest śmierć bliskiej osoby. Jako spadkobierca będziesz musiał postępować zgodnie z prawem spadkowym, czy Ci się to podoba, czy też nie. Niestety, likwidacja majątku zmarłego często prowadzi do konfliktów między spadkobiercami. Nie ma co się dziwić. Jest to bowiem emocjonujący czas dla wszystkich zaangażowanych osób. W Hantke, Piskor z przyjemnością pomożemy Tobie w tym trudnym czasie. Co możemy dla Ciebie zrobić? Jesteśmy gotowi na fachowe doradztwo, bez względu na to, czy problem dotyczy zachowku, darowizn dokonanych w przeszłości, czy też innych kwestii związanych z dziedziczeniem. Nawet jeśli nie ma sporu, jesteśmy gotowi doradzić w kwestii Twoich praw i obowiązków związanych z majątkiem zmarłego oraz prawnych konsekwencji przyjęcia spadku.

nieruchomosci

Prawo nieruchomości

Reprezentujemy swoich klientów we wszelkich sprawach związanych z nieruchomościami. Począwszy od analizy i zakupu, poprzez cały proces inwestycji, aż po komercjalizację i eksploatację. Analizujemy stan prawny nieruchomości, reprezentujemy w sprawach związanych z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, doradzamy przy transakcjach zakupu nieruchomości, pomagamy zmienić przeznaczenie gruntu. Jeśli zachodzi taka konieczność uzyskujemy warunki zabudowy i pozwolenia na budowę. W swojej dotychczasowej praktyce przygotowywaliśmy i opiniowaliśmy umowy o roboty budowlane. Podejmujemy się komercjalizacji nieruchomości. Reprezentujemy w sprawach związanych z służebnościami, odszkodowaniami za bezumowne korzystanie z nieruchomości, dziedziczeniem i reprywatyzacjom nieruchomości. Reprezentujemy we wszystkich sprawach związanych z eksploatacją, zmianami właścicielskimi, a także członkostwem w spółdzielniach mieszkaniowych. Pomagamy klientom, którzy borykają się z naruszeniem prawa spółdzielczego i nieprawidłowościami w działaniu spółdzielni mieszkaniowych.

due

Due Diligence

W Hantke, Piskor przeprowadzamy badania przedinwestycyjne, czyli tzw. due diligence. Polegają one na wykonaniu szczegółowej analizy i oceny wszystkich obszarów funkcjonowania jednostki, która może być przedmiotem inwestycji. Wykonujemy due Diligence nie tylko przed zakupem udziałów lub akcji, całych przedsiębiorstw lub ich zorganizowanych części, ale także przez podjęciem decyzji o łączeniu, podziale, przekształceniach podmiotów gospodarczych oraz inwestycji o charakterze kapitałowym.

W Hantke, Piskor due diligence obejmuje:

  • ocenę wewnętrznej struktury badanego podmiotu poprzez zbadanie dokumentów korporacyjnych (ustalenie stosunków własnościowych oraz kompetencji organów);
  • analizę stosunków z podmiotami powiązanymi;
  • analizę stanu nieruchomości i kluczowych ruchomości;
  • analizę obciążeń majątku badanego podmiotu, korzystania z majątku spółki przez osoby trzecie i korzystania przez badany podmiot z majątku osób trzecich;
  • ocenę kluczowych umów, w szczególności umów z dostawcami i odbiorcami, jak również analizę umów kredytowych oraz ubezpieczeniowych;
  • określenie zasobów ludzkich (liczba i struktura zatrudnionych, wynagrodzenia);
  • określenie aktualnego statusu prawnego posiadanych dóbr niematerialnych (patenty, znaki towarowe, wzory przemysłowe);
  • analizę wszelkich toczących się spraw sądowych, w tym sporów pracowniczych, cywilnoprawnych, administracyjnoprawnych, karnych oraz arbitrażowych;
  • ocenę dokumentów związanych z działalnością przedsiębiorstwa pod względem administracyjnym (pozwolenia, koncesje, zgody);
  • analizę prawną wszelkich istotnych aspektów z punktu widzenia danej transakcji
2.2

Masz pytania? Porozmawiajmy.

Adwokat Robert Piskor

Kontakt bezpośredni: