Odfrankowanie kredytu

Sztuka prawa

Możliwe rozwiązania umowy „frankowej”

Unieważnienie umowy kredytu

Informacje ogólne

Popularne kilka i kilkanaście lat temu oferty rynku finansowego w postaci kredytów frankowych, okazały się docelowo dla wielu frankowiczów wielkim kłopotem. Regularne obciążenia domowego budżetu wynikające ze spłaty kredytu we frankach, przełożyły się na wiele trudnych decyzji podejmowanych w międzyczasie przez konsumentów. Zmienny kurs franka szwajcarskiego spowodował, że część z nich nie była w stanie oddawać dalej należnego zobowiązania. W wielu przypadkach zadłużenie z tego tytułu zaczęło niepokojąco wzrastać, a konsumentom brakowało środków na jego spłatę. Nierzadko wyjściem była sprzedaż nieruchomości, na którą w banku wzięli kredyt.
W ostatnich miesiącach stan prawny kredytobiorców jednak zmienił się na ich korzyść. W mediach pojawia się wiele informacji w tej sprawie. Liczba pozwów złożonych przeciwko Bankom, z jakimi mierzą się obecnie sądy, ciągle rośnie. Jakie strategie działania mogą podjąć kredytobiorcy?

Jedną z najpowszechniejszych form pomocy udzielanej frankowiczom jest tzw. „odfrankowanie” ich zobowiązań. Rozwiązanie to stosuje się w przypadku kredytów indeksowanych. Tego rodzaju zobowiązania udzielane są przez banki w złotówkach i w takiej samej walucie wpisana jest hipoteka. Są one jednak indeksowane aktualnym kursem franka szwajcarskiego. W Polsce kredyty indeksowane udzielane były zarówno przez największe banki, jak i przez mniejsze jednostki. Lista podmiotów, kredytujących inwestycje w ten sposób, jest bardzo długa i znajdują się na niej, m.in. takie instytucje finansowe, jak:

  • mBank,
  • ING Bank Śląski,
  • Getin Noble Bank,
  • Millenium Bank,
  • GE Money Bank,
  • PTF Bank (obecnie Santander Consumer Bank),
  • Metrobank,
  • Eurobank,
  • BRE Bank,
  • Polbank i wiele innych.
Kredytów indeksowanych było najwięcej.

Gdzie mogą o pomoc zwrócić się kredytobiorcy z Poznania lub innych miejsc w Polsce?

W ramach współpracy z naszą kancelarią oferujemy Państwu kompleksowe wsparcie oraz pomoc dla frankowiczów. Pomagamy zgodnie z literą obowiązującego w Polsce prawa dochodzić swoich praw osobom poszkodowanym przez system bankowy. Zapewniamy profesjonalną pomoc prawną w odfrankowaniu pożyczek indeksowanych, które w latach 2006-2009 stanowiły ponad 80% wszystkich przyznanych przez banki kredytów hipotecznych.

Umowa kredytowa się nie przedawnia. Przedawniają się natomiast roszczenia pieniężne z niej wynikające. Jeśli jesteś posiadaczem kredytu indeksowanego do waluty obcej, możesz skorzystać z uprawnień, jakie dają Ci przepisy prawa. Aby unieważnić umowę kredytu lub odfrankowić zobowiązanie, należy złożyć sprawę do sądu.

Pomoc dla frankowiczów

Tzw. frankowicze, czyli posiadacze kredytów w CHF, to osoby, które mogą liczyć na kompleksową pomoc w toku postępowania o uznanie niedozwolonych postanowień w umowach kredytowych. Zgodnie z prawem, wiele takich dokumentów obarczonych jest poważną wadą prawną, determinującą wysokie koszty całkowite kredytów we frankach. Odfrankowanie zobowiązania może nastąpić w toku postępowania sądowego. Obecnie nie ma innego sposobu dochodzenia własnych praw w sporach z instytucjami finansowymi, stąd coraz większe zainteresowanie frankowiczów stawianiem banków przed wymiarem sprawiedliwości. Na skutek stwierdzenia przez sąd zawarcia niedozwolonych klauzul w umowie o kredyt hipoteczny (tzw. klauzule abuzywne), następuje zwolnienie frankowicza z konieczności ich przestrzegania. Finalnie, sąd nakazuje także zwrot świadczeń nienależnych przez banki stosujące takie postanowienia w dokumentach kredytowych. Najpopularniejszym przykładem klauzuli abuzywnej jest oczywiście swobodne ustalanie przez instytucję kredytującą wysokości rat kredytu waloryzowanego kursem franka szwajcarskiego.

Udzielony we frankach szwajcarskich kredyt wcale nie musi oznaczać dla konsumenta konieczności pogodzenia się z obowiązkiem spłacania horrendalnie wysokich rat. Wsparcie oraz profesjonalna pomoc ze strony kancelarii prawnej, posiadającej doświadczenie w reprezentowaniu frankowiczów przed sądami, pozwala skutecznie dochodzić własnych praw. Efektem współpracy z naszym zespołem może być zarówno odfrankowanie kredytu indeksowanego, jak i całkowite unieważnienie umowy kredytowej. Do każdego przypadku podchodzimy indywidualnie, wnikliwie analizując wszelkie przesłanki, mogące stanowić podstawę do uznania przez sąd niezgodności z prawem poszczególnych klauzul w umowach kredytowych.

Odfrankowanie kredytu w CHF – Poznań

Możliwość odfrankowania kredytu poprzez sąd lub w ramach ugody, daje wymierne korzyści finansowe dla konsumenta w postaci zwrotu przez bank nienależnych mu świadczeń. Mowa tu głównie o odsetkach i pozostałych kosztach zobowiązania indeksowanych kursem franka szwajcarskiego. Oprocentowanie takiego zobowiązania w dalszym ciągu określane jest według stawki LIBOR + marża, dzięki czemu frankowicz spłaca niższą ratę kredytu.

Dochodzenie roszczeń nie może być przesłanką do wypowiedzenia umowy kredytowej przez bank. Frankowicze często mają obawy o to, czy po wszczęciu postępowania przeciwko instytucji, która udzieliła im finansowania, ta nie wypowie umowy z winy kredytobiorcy. Nie ma podstaw prawnych to takich działań banków, oczywiście pod warunkiem, że poszczególne raty są spłacane regularnie. Warto dodać, że do tej pory nie zdarzyło się, by któremukolwiek z reprezentowanych przez nas frankowiczów bank wypowiedział umowę o kredyt we frankach z uwagi na wytoczenie powództwa sądowego.

Gwarantowana przez naszą kancelarię rzetelna pomoc frankowiczom m.in. z Poznania polega przede wszystkim na określeniu, czy w ich umowach znajdują się klauzule abuzywne. Na tej podstawie można podjąć dalsze działanie, w tym dążenie do odfrankowienia kredytu.

Czy da się wygrać z bankiem?

Comiesięczne spłaty kredytu są sporym obciążeniem dla wielu osób. Jak pokazała historia, kurs franka szwajcarskiego nie jest stabilny, co wpływa na zmienną wysokość kwoty oddawanego do banku zobowiązania. Dlatego kredyty frankowe przekraczają możliwości finansowe niejednego konsumenta. Dzięki temu, że TSUE (Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej) wydał dnia 3 października 2019 r. w sprawie frankowiczów pozytywny wyrok, zwiększa się ilość spraw przeciwko instytucjom finansowym, jakie trafiają na wokandę. Sądy są wręcz zalewane pozwami konsumentów, którzy widzą szansę na rozwiązanie swoich problemów finansowych. Mają w tym zakresie wielkie wsparcie ze strony takich specjalistów jak np. nasza kancelaria prawna (oferująca pomoc frankowiczom).

Coraz więcej postępowań kończy się wydaniem przez sąd pozytywnych dla poszkodowanych frankowiczów orzeczeń. Korzystając z pomocy profesjonalnej kancelarii, mogą oni skutecznie dochodzić swoich praw z tytułu odfrankowienia kredytu czy unieważnienia umów. Najczęściej, przed podjęciem jakichkolwiek działań kredytobiorców powstrzymuje strach przed udaniem się na drogę sądową z finansowym gigantem. W efekcie spłacają oni w banku kolejne raty, przekazując bankom dodatkowe, nienależne im świadczenia w postaci wysokich odsetek indeksowanych kursem CHF. Pomoc frankowiczom – osobom spłacającym kredyty we frankach możliwa jest w dużej mierze dzięki skrupulatnej analizie treści umowy kredytowej i wykluczeniu przesłanek uniemożliwiających skuteczne i zgodne z prawem dochodzenie roszczeń. Oferujemy kompleksowe wsparcie frankowiczów z Poznania i okolic, zawsze na pierwszym miejscu stawiając dobro oraz interesy naszych Klientów. Przerastającego domowy budżet zadłużenia w obcej walucie, można się pozbyć, korzystając z możliwości wniesienia sprawy do sądu. Na naszej stronie znajdą Państwo wiele przydatnych informacji na temat umów frankowych, pomocy frankowiczom i spłaty kredytu we frankach.

Ile kosztuje obsługa prawna kredytów frankowych?

Oferowana przez nas pomoc frankowiczom jest zawsze indywidualnie wyceniana. Jesteśmy elastyczni w kwestii wynagrodzenia. Do każdej sytuacji podchodzimy indywidualnie. Analizę dokumentów wykonujemy bezpłatnie. Oferujemy różne sposoby płatności za zlecenie prowadzenia nam sprawy, w tym między innymi:

Płatność standardowa

płatność z góry za całą sprawę

Wynagrodzenie mieszane

część wynagrodzenia płatna z góry, a wynagrodzenie za sukces tzw. success fee płatne po prawomocnym wygraniu sprawy

Płatność odroczona

Proponujemy klientom rozliczenie za usługi w formie wydłużonego (ratalnie) terminu płatności

2.2

Masz pytania? Porozmawiajmy.

Adwokat Robert Piskor

Kontakt bezpośredni: