Opisywana we wcześniejszych informacjach opinia Rzecznika Generalnego TSUE w sprawie Dziubak C-260/18, która w sposób jednoznaczny sprzyja interesom konsumentów, z całą pewnością przyczyniła się do nowego określenia linii orzeczniczej polskich sądów. Od wydania rzeczonej opinii w dniu 14 maja 2019 r., można bowiem zaobserwować coraz więcej wyroków, w których sądy decydują się zarówno na unieważnienie nieuczciwych postanowień umownych w tzw. kredytach pseudofrankowych, jak i orzeczenie o unieważnieniu całej umowy.

Poniżej lista wyroków wydanych tylko po dniu 14 maja 2019 roku w całej Polsce, w których to doszło do rozstrzygnięć na korzyść kredytobiorców:
– wyrok Sadu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia z dnia 22 maja 2019 r., o sygn. VI C 3006/18;
– wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 20 maja 2019 r., o sygn. VI ACa 32/18 (XXV C 1137/16);
– wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia z dnia 30 maja 2019 r., o sygn. I C 2634/18;
– wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia z dnia 31 maja 2019 r., o sygn. VI C 3062/19;
– wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 4 czerwca 2019 r., o sygn. II C 325/17;
– wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia z dnia 3 czerwca 2019 r., o sygn. VI C 2901/17;
– wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia z dnia 3 czerwca 2019 r., o sygn. VI C 2869/18;
– wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia z dnia 3 czerwca 2019 r., o sygn. VI C 2003/18;
– wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 4 czerwca 2019 r., o sygn. XV C 1140/17;
– wyrok Sądu Rejonowego w Gdyni z dnia 4 czerwca 2019 r., o sygn. I C 520/18;
– wyrok Sądu Rejonowego w Gdyni z dnia 4 czerwca 2019 r., o sygn. I C 319/18;
– wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 6 czerwca 2019 r., o sygn. II C 136/17;
– wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia z dnia 6 czerwca 2019 r., o sygn. VI C 501/17.

Przytoczone rozstrzygnięcia sądów wskazują, że szanse na powodzenie w postępowaniu sądowym przeciwko bankowi, który udzielił kredytu pseudofrankowego są naprawdę wysokie. Należy odnotować, że korzystne dla konsumentów wyroki dotyczą spraw przeciwko różnym bankom oraz różnym programom, w ramach których udzielano kredytów zawierających nieuczciwe postanowienia umowne. Warto zatem rozważyć profesjonalną pomoc prawną, która umożliwi odzyskanie pieniędzy straconych wskutek nieuczciwych postanowień umownych, które przez lata stosowały banki. Aktualna linia orzecznicza, którą prezentują zarówno sądy polskie, jak i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest bowiem coraz bardziej przychylna kredytobiorcom.