Opisywana we wcześniejszych informacjach opinia Rzecznika Generalnego TSUE w sprawie Dziubak C-260/18, która w sposób jednoznaczny sprzyja interesom konsumentów, z całą pewnością przyczyniła się do nowego określenia linii orzeczniczej polskich sądów. Od wydania rzeczonej opinii w dniu 14 maja 2019 r., można bowiem zaobserwować coraz więcej wyroków, w których sądy decydują się zarówno na unieważnienie […]

Read more

Pełnomocnicy banków domagają się zawieszenia postępowań dotyczących kredytów pseudofrankowych, do czasu wydania orzeczenia przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Dziubak C-260/18. Jest to związane z kształtującą się wskutek opinii Rzecznika Generalnego TSUE linią orzeczniczą w polskich sądach, które swoimi rozstrzygnięciami coraz częściej sprzyjają konsumentom. Dzieje się tak dlatego, że pomimo iż opinia Rzecznika Generalnego […]

Read more

W opublikowanym 7 czerwca 2019 roku uzasadnieniu do sprawy III CSK 159/17, Sąd Najwyższy wyszczególnił skutki prawne wystąpienia w umowie kredytowej nieuczciwych postanowień umownych, regulujących mechanizm indeksacji. Zdaniem Sądu Najwyższego postanowienia umowne odnoszące się do mechanizmu indeksacji określają główne świadczenia stron, a nie tylko wpływają na jego wysokość. Tym samym, nieprecyzyjność postanowień, które określają główne […]

Read more

Trudna sytuacja konsumentów w związku z tzw. kredytami pseudofrankowymi nie stanowi problemu jedynie w polskim obrocie prawnym. Do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wpływają bowiem kolejne wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym, płynące z innych Państw Członkowskich Unii Europejskiej. W ostatnim czasie z taką sprawą, jako sąd odsyłający wystąpił rumuński Curtea de Apel Cluj, który […]

Read more

14 maja 2019 roku Rzecznik Generalny TSUE wydał opinię w sprawie Dziubak C-260/18, która w sposób jednoznaczny poprawia sytuację posiadaczy kredytów indeksowanych do franków szwajcarskich. Zdaniem Rzecznika Generalnego sądy nie mogą odwoływać się do zasad słuszności, czy tez zwyczajów w zakresie zastępowania nieuczciwego mechanizmu waloryzacyjnego. Do takiego uzupełnienia nieuczciwych klauzul abuzywnych może dojść jedynie za […]

Read more