LISTA KORZYSTNYCH WYROKÓW ZAPADŁYCH W SPRAWACH KREDYTÓW POWIĄZANYCH Z WALUTĄ CHF OD WYROKU TSUE W SPRAWIE DZIUBAK Z DNIA 3 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU

Korzystne wyroki frankowe po TSUE z 3 października 2019 roku w sprawie DZIUBAK 

Październik 2019:

Lp. Data Sąd Sygn. Bank
1. 03.10.19 Sąd Okręgowy w Olsztynie I C 214/19 PKO BP
2. 04.10.19 SR dla Warszawy – Śródmieścia I C 4126/17 mBank
3. 07.10.19 Sąd Okręgowy w Warszawie XXV C 981/17 Raiffeisen
4. 08.10.19 SR dla Warszawy – Śródmieścia I C 985/17 mBank
5. 11.10.19 Sąd Okręgowy w Warszawie V Ca 289/19 mBank
6. 14.10.19 Sąd Apelacyjny w Warszawie VI ACa 264/19 Getin Bank
7. 15.10.19 Sąd Okręgowy w Łodzi I C 1483/17 mBank
8. 16.10.19 Sąd Okręgowy w Warszawie V Ca 3290/18 mBank
9. 17.10.19 Sąd Rejonowy w Gdyni I C 523/18 mBank
10. 21.10.19 Sąd Okręgowy w Warszawie XXV C 2894/18 Raiffeisen (Polbank)
11. 21.10.19 Sąd Okręgowy w Warszawie III C 1508/18 Raiffeisen (Polbank)
22.10.19 SA w Łodzi I ACa 1047/18 mBank, unieważnienie
12. 23.10.19 Sąd Apelacyjny w Warszawie V ACa 567/18 mBank
13. 29.10.19 Sąd Okręgowy w Warszawie V Ca 303/19 mBank
14. 29.10.19 Sąd Najwyższy (skarga kasacyjna od wyroku SA w Białymstoku) IV CSK 309/18 PEKAO S.A. – umowa Banku BPH
15. 29.10.19 SR dla Warszawy – Śródmieścia I C 2659/18 mBank
16. 30.10.19 Sąd Okręgowy w Gdańsku III Ca 574/19 PKO BP (Własny Kąt)
17. 31.10.19 Sąd Rejonowy w Gdyni I C 728/18 mBank
18. 31.10.19 Sąd Okręgowy w Warszawie III C 1284/18 PKO BP – umowa Nordea Habitat
19. 31.10.19 SO w Gdańsku I C 840/18 Getin, umowa nieważna (pozew Banku oddalony)

 

Listopad 2019:

1. 04.11.19 Sąd Apelacyjny w Warszawie VI ACa 1709/17 Raiffeisen
2. 05.11.19 Sąd Okręgowy w Gliwicach I C 662/18 PKO BP
3. 05.11.19 Sąd Apelacyjny w Warszawie VI ACa 542/19 Raiffeisen
4. 05.11.19 Sąd Rejonowy w Warszawie I C 2630/18 mBank – unieważnienie
5. 05.11.19 Sąd Rejonowy w Łodzi XVII C 483/19 mBank – PLN+LIBOR
6. 05.11.19 Sąd Okręgowy w Gdańsku III Ca 515/19 Raiffeisen – unieważnienie
7. 05.11.19 Sąd Rejonowy w Warszawie XVI C 2320/16 PKO BP – PLN+LIBOR
8. 05.11.19 Sąd Okręgowy w Warszawie I C 1381/17 mBank – unieważnienie
9. 05.11.19 SR dla Warszawy-Mokotowa XVI C 2320/16 PKO BP – umowa Nordea Habitat
10. 06.11.19 SO w Warszawie XXV C 2580/18 Raiffeisen – PLN+LIBOR
11. 06.11.19 SO w Warszawie III C 404/17 Millenium – unieważnienie
12. 06.11.19 SO w Warszawie XXIV C 1239/18 PKO BP – unieważnienie
13. 07.11.19 SR w Warszawie I C 1240/17 mBank – PLN+LIBOR
14. 07.11.19 Sąd Apelacyjny w Łodzi I ACa 1296/18 PKO BP
15. 07.11.19 SN IV CSK 13/19 Santander – umowa BZ WBK – uchylenie SA w Gdańsku
16. 08.11.19 SO w Warszawie XXIV C 1117/18 PKO BP – unieważnienie
17. 08.11.19 SO w Warszawie XXV C 523/19 BOŚ Bank – unieważnienie
18. 08.11.19 SO w Warszawie XXV C 762/19 Raiffeisen – unieważnienie
19. 08.11.19 SO w Warszawie XXV C 2393/17 Getin Noble – unieważnienie
20. 08.11.19 Sąd Apelacyjny w Warszawie I ACa 202/12 mBank
21. 12.11.19 SO w Warszawie III C 611/17 Millenium – unieważnienie
22. 13.11.19 Sąd Apelacyjny w Warszawie I ACa 268/19 Raiffeisen – unieważnienie
23. 13.11.19 Sąd Apelacyjny w Warszawie I ACa 674/18 Millenium – unieważnienie
24. 13.11.19 SO w Opolu I C 367/17 PEKAO
25. 15.11.19 SR w Warszawie VI C 340/19 mBank – PLN + LIBOR
26. 18.11.19 SR w Łodzi XVIII C 2092/18 mBank – PLN+LIBOR
27. 18.11.19 SR w Łodzi XVIII C 2299/18 mBank – unieważnienie
28. 18.11.19 SR w Warszawie I C 2631/18 mBank – unieważnienie
29. 19.11.19 Sąd Apelacyjny w Łodzi I ACa 1456/18 Getin Noble – unieważnienie
30. 20.11.19 SO w Warszawie V Ca 1979/18 PKO BP – unieważnienie
31. 21.11.19 SO w Warszawie XXV C 505/19 Raiffeisen – unieważnienie
32. 22.11.19 SO w Lublinie I C 700/19 Getin Noble – unieważnienie
33. 25.11.19 SO w Warszawie XXV C 2864/18 Raiffeisen – PLN+LIBOR
34. 25.11.19 SO w Warszawie XXV C 178/18 Getin Noble – PLN+LIBOR
35. 25.11.19 SO w Warszawie XXV C 85/18 Raiffeisen – PLN+LIBOR
36. 25.11.19 SO w Warszawie XXV C 1462/18 mBank
37. 26.11.19 SO we Wrocławiu XII C 1330/18 SCB – PLN+LIBOR
38. 26.11.19 SA w Warszawie V ACa752/18 mBank – unieważnienie
39. 27.11.19 SA w Warszawie VI ACa 248/19 Raiffeisen – unieważnienie
40. 27.11.19 SN Uchylenie wyroku SA
41. 27.11.19 SN Uchylenie wyroku SA
42. 27.11.19 SO we Wrocławiu III C 383/17 Millenium – unieważnienie
43. 28.11.19 SR w Warszawie VI C 380/18 mBank – PLN+LIBOR
44. 28.11.19 SO we Wrocławiu XXV C 1509/17 Getin Noble – unieważnienie
45. 28.11.19 SA w Gdańsku I ACa 302/18 Santander – uchylenie

 

Grudzień 2019 r.

1. 3.12.2019 SR dla Warszawy – Śródmieścia I C 477/18 mBank um. starego portfel, zasądzenie nadpłaty w PLN
2. 4.12.2019 SR dla Łodzi-Śródmieścia XIII C 248/18 mBank umowa nieważna
3. 4.12.2019 SA w Warszawie I ACa 442/18 mBank, umowa nieważna
4. 4.12.2019 SA w Warszawie I ACa 66/19 Deutsche Bank, umowa nieważna
5. 4.12.2019 SR dla Warszawy-Woli I C 870/19 BOŚ, umowa nieważna
6. 5.12.2019 SR dla Warszawy-Śródmieścia VI C 3392/18 mBank umowa nieważna
7. 6.12.2019 SO w Łodzi I C 1042/18 Getin Noble Bank, um. Dom Banku, niedozwolone klauzule przeliczeniowe
8. 6.12.2019 SA w Łodzi ACa883/19 mBank, uchylenie wyroku SO w Łodzi
9. 10.12.2019 SO w Warszawie XXV C 1473/17 Fortis (BNP Paribas) umowa nieważna
10. 10.12.2019 Sąd Okręgowy w Poznaniu XIII Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Lesznie XIII C 488/18/3 Getin, umowa nieważna
11. 10.12.2019 SA w Warszawie V ACa 246/ uchylenie wyroku SO w Warszawie
12 10.12.2019 SO w Warszawie XXIV C 928/18 PKO BP, um. własny kąt hipoteczny, odfrankowienie
13. 11.12.2019 SN V CSK 382/18 unieważnienie
14. 12.12.2019 SA w Białymstoku I ACa 512/19 Nordea-Habitat, kredyt denominowany
15. 12.12.2019 SA w Warszawie VI ACa 533/18 Getin, umowa ważna, ale wykonywana bez indeksacji kursem CHF
16. 13.12.2019 SO we Wrocławiu I C 1958/17 Santander, odfrankowienie
17. 13.12.2019 SR Warszawa Śródmieście I C 426/18 mBank odfrankowienie
18. 13.12.2019 SO w Warszawie XXVII Ca 2480/16 mbank, umowa starego portfela, umowa nieważna
19. 16.12.2019 SO w Warszawie V Ca 1545/19 Getin, odfrankowienie
20. 16.12.2019 SO w Warszawie XXV C 1293/17 Getin, umowa nieważna
21. 16.12.2019 SA w Łodzi I ACa 952/18 mBank, oddalenie apelacji banku+zwrot nadpłaty
22. 17.12.2019 SR w Gdyni I C 114/18 Raiffeisen, umowa nieważna
23. 18.12.2019 SA w Warszawie I ACa 86/19 mBank, umowa nieważna
24. 19.12.2019 SA w Warszawie VI ACa 312/19 Raiffeisen, odfrankowienie
25. 19.12.2019 SO w Krakowie I C 1213/17 Santander Consumer Bank, odfrankowienie
26. 20.12.2019 SO we Wrocławiu XII C 324/18 PKO BP um. Nordea Habitat umowa nieważna
27. 20.12.2019 SR dla Warszawy – Śródmieścia VI C 960/17 mBank
28. 20.12.2019 SO w Warszawie XXV V 2120/19 PKO BP um. Nordea, umowa nieważna
29. 20.12.2019 SO w Warszawie V Ca 1583/19 mBank uchylenie wyroku SR dla Warszawy-Śródmieście
30. 20.12.2019 SO w Warszawie XXV C 1597/17 Getin Noble Bank, umowa nieważna
31. 20.12.2019 SO w Olsztynie IX Ca 1487/19 Santander um. Kredyt Banku Ekstralokum odfrankowienie
32. 20.12.2019 SR dla Warszawy-Woli I C 2868/18 Getin, umowa dom baku, umowa nieważna
33. 20.12.2019 SO w Legnicy I C 266/19 Santander Bank, umowa nieważna
34. 20.12.2019 SO w Katowicach II C 1031/18 ING umowa nieważna
35. 20.12.2019 SO w Gliwicach I C 245/19 Oddalenie powództwa Santander, um. Ekstralokum Kredyt Bank
36. 23.12.2019 SO w Warszawie II C 897/17 mBank um.Multiplan
37. 30.12.2019 SA w Warszawie VI ACa 361/18 Raiffeisen, unieważnienie
38. 30.12.2019 SA w Gdańsku I ACa 677/19 Pekao S. A. oddalenie apelacji banku
39. 30.12.2019 SA w Warszawie VI ACa 559/18 Raiffeisen, odfrankowienie
40. 30.12.2019 SA w Warszawie VI ACa 361/18 Raiffeisen, umowa nieważna
41. 30.12.2019 SO w Warszawie II C 1038/17 mBank umowa nieważna
42. 30.12.2019 SR dla Wrocławia-Śródmieście I C 1251/16 Santander umowa kredyt banku, umowa nieważna
43. 31.12.2019 SO w Warszawie XXV C 2572/18 Raiffeisen, odfrankowienie
44. 31.12.2019 SO w Gdańsku XV C 839/19 Getin, umowa nieważna

 

Styczeń 2020:

1. 3.01.2020 SO w Warszawie XXV C 1337/19 Millenium umowa nieważna
2. 3.01.2020 SO w Warszawie III C 807/17 Millenium, umowa nieważna
3. 3.01.2020 SO w Warszawie XXV C 1255/17 Raiffeisen, umowa nieważna
4. 3.01.2020 SO w Warszawie I C 733/17 mBank unieważnienie
5. 3.01.2020 SR dla Warszawy – Mokotowa I C 2851/17 Millenium umowa nieważna
6. 7.01.2020 SO w Warszawie XXV C 2157/17 Getin umowa nieważna
7. 7.01.2020 SO w Warszawie 572/18 Getin umowa nieważna
8. 7.01.2020 SO w Warszawie XXV C 2157/17 Noble Bank S. A. unieważnienie
9. 8.01.2020 SA w Warszawie VI ACa 817/18 Getin Noble Bank

PLN+LIBOR

10. 9.01.2020 SA w Warszawie V ACa 698/18 Getin Bank umowa Dom odfrankowienie
11. 9.01.2020 SO w Warszawie II C 352/18 mBank umowa nieważna
12. 10.01.2020 SO w Olsztynie I C 346/19 PKO BP własny kąt hipoteczny unieważnienie
13. 10.01.2020 SO w Warszawie XXV C 2852/18 Raiffeisen, umowa Polbanku EFG, unieważnienie
14. 13.01.2020 SA w Poznaniu I ACa 1205/18 Santander, umowa nieważna
15. 15.01.2020 SA w Warszawie I ACa 603/18 mBank -uchylenie SO w Warszawie
16. 16.01.2020 SO w Warszawie XXV 1555/17 BNP- umowa Fortis Banku unieważnienie
17.01.2020 SO w Warszawie V Ca 741/19 uchylenie wyroku SR
17. 22.01.2020 SA w Łodzi I ACa 1409/18 mBank, oddalona apelacja banku
18. 22.01.2020 SA w Warszawie I ACa 473/18 mBank, umowa nieważna
19. 28.01.2020 SA w Warszawie I ACa 104/19 mBank, umowa nieważna
20 29.01.2020 SA w Warszawie I ACa 67/19 mBank, umowa nieważna
 

21.

30.01.2020 SA w Warszawie VI ACa 790/18 Getin, odfrankowienie
22. 30.01.2020 SA w Warszawie VI ACa 734/18 Getin, odfrankowienie

 

 

Luty 2020:        

1. 4.02.2020 SO w Warszawie V Ca 449/19, mBank, odfrankowienie
2. 5.02.2020 SA w Warszawie VI ACa 590/19 uchylenie wyroku SO w Warszawie
3. 5.02.2020 SO w Warszawie II C 65/18 mBank, unieważnienie
4. 6.02.2020 SA w Łodzi I ACa 546/18 Getin, unieważnienie
5. 18.02.2020 SA w Warszawie I ACa 565/18 mBank, umowa nieważna
6.. 26.02.2020 SA we Wrocławiu I ACa 422/19 PKO BP “Własny kąt”, odfrankowienie
7. 26.02.2020 SO w Warszawie V Ca 2338/19 mBank, odfrankowienie
8. 27.02.2020 SA w Szczecinie I ACa 217/19 umowa nieważna
9. 28.02.2020 SA w Białymstoku I ACa 739/18 PKO BP Umowa “Mix” – umowa nieważna

Marzec 2020: 

1. 2.03.2020 SA w Warszawie I ACa 199/18 mBank
2. 3.03.2020 TSUE C‑125/18 mBank, wyrok SN sprzeczny z prawem
3. 4.03.2020 SO w Sieradzu I Ca 46/20 mBank, umowa starego portfela (klauzula zm. % + klauzule przeliczeniowe).
4. 5.03.2020 SO w Szczecinie II Ca 1382/19 BPH, umowa nieważna
5. 6.03.2020 SA w Warszawie V ACa 560/19 Credit Agricole, oddalona apelacja banku
6. 6.03.2020 SA w Warszawie I ACa 367/19 mBank, umowa nieważna
7. 9.03.2020 SA w Łodzi I ACa 80/19 mBank, uchylony wyrok SO
8. 10.03.2020 SA we Wrocławiu I ACa 846/19 BPH/PEKAO, unieważnienie
9. 10.03.2020 SA w Warszawie V ACa 168/19 mBank, odfrankowienie
10. 12.03.2020 SA w Szczecinie I ACa 257/19 Raiffeisen Bank, PLN+LIBOR
11. 19.03.2020 SO w Bielsku-Białej I C 1113/19 PKO BP, kredyt denominowany

 

Kwiecień 2020: 

1. 3.04.2020 SA w Warszawie VI ACa 22/19 Noble Bank, umowa nieważna
2. 3.04.2020 SA w Warszawie VI ACa 538/19 BGŻ BNP Paribas, SA oddalił apelację banku, SO: umowa nieważna

 

Maj 2020:

1. 20.05.2020 SA w Warszawie I ACa 581/19 Deutsche Bank Polska
2. 28.05.2020 SA w Warszawie I ACa 397/18 mBank, umowa nieważna

 

Czerwiec 2020:

1. 3.06.2020 SA w Warszawie V ACa 755/19 BPH, umowa GE Money, umowa nieważna
2. 4.06.2020 SA w Warszawie I ACa 406/18 Getin Bank, umowa nieważna
3. 10.06.2020 SA we Wrocławiu I ACa 123/20 Santander Consumer, odfrankowienie
4. 16.06.2020 SA w Warszawie I Aca 540/19 mBank, umowa nieważna
5. 23.06.2020 SN V CSK 520/18 uchylony wyrok SA
6. 24.06.2020 SA w Warszawie V ACa 442/19 mBank, odfrankowienie
7. 25.06.2020 SA w Warszawie I ACa 286/18 mBank, unieważnienie
8. 30.06.2020 SA w Warszawie VI ACa 52/19 BOŚ Bank, umowa nieważna

 

Lipiec 2020:

1. 3.07.2020 SA w Katowicach I ACa 735/19 uchylenie wyroku SO
2. 2.07.2020 SA w Warszawie VI ACa 14/19 Getin, uchylenie wyroku SO
3. 8.07.2020 SA w Warszawie I ACa 397/19 mBank, unieważnienie
4. 8.07.2020 SA w Warszawie I ACa 52/18 mBank – MultiPlan, umowa nieważna
5. 10.07.2020 SA w Warszawie V ACa 386/19 mBank, uchylenie wyroku SO
6. 10.07.2020 SA w Łodzi I ACa 1027/18 mBank
7. 13.07.2020 SA w Warszawie VI ACa 50/19 BOŚ Bank – uchylenie wyroku SO
8. 14.07.2020 SA w Warszawie VI ACa 501/19 BNP Paribas, um. Fortis, umowa nieważna
9. 14.07.2020 SA w Warszawie VI ACa 829/18 Getin Bank, uchylenie wyroku SO
10. 15.07.2020 SA w Warszawie VI ACa 32/19 Getin – umowa nieważna
11. 16.07.2020 SO w Gorzowie Wlkp. V Ca 467/19 PKO BP, um. “MIX”, umowa nieważna
12. 16.07.2020 SA w Warszawie V ACa 596/19 BPH, uchylenie wyroku SO
13. 17.07.2020 SA we Wrocławiu I ACa 390/19 Getin, oddalenie apelacji Banku
14. 17.07.2020 SA w Warszawie VI ACa 614/19 BNP Paribas, um. Banku BGŻ, oddalenie apelacji Banku
15. 17.07.2020 SA w Katowicach I Aca 589/18 ING, umowa nieważna
16. 17.07.2020 SA w Katowicach I ACa 831/18 Millenium, dwie umowy nieważne
17. 21.07.2020 SA w Warszawie VI ACa 726/18 Getin, umowa nieważna
18. 23.07.2020 SA w Warszawie VI ACa 912/19 Raiffeisen International AG, umowa nieważna
19. 23.07.2020 SA w Warszawie VI ACa 768/19 Raiffeisen International AG, umowa nieważna
20. 24.07.2020 SA w Łodzi I ACa 1166/18 mBank, odfrankowienie

 

Sierpień 2020: 

1. 6.08.2020 SO w Warszawie Ca 1536/19 BOŚ Bank, umowa nieważna
2. 10.08.2020 SA w Łodzi I ACa 1276/18 mBank, umowa nieważna

Masz pytania? Porozmawiajmy.

robert-piskor-miniaturka

Adwokat Robert Piskor

Kontakt bezpośredni:

andrzej-hantke-miniaturka

Adwokat Andrzej Hantke

Kontakt bezpośredni: