Sztuka prawa

dla kreatywnych

Tam, gdzie
sztuka prawa
łączy się z kreacją.

Firmy kreatywne nie są przeciętnymi przedsiębiorstwami, ale większość prawników traktuje je w ten sposób. Hantke, Piskor chce zapewnić bardziej specyficzne podejście do branży. Współpracujemy z agencjami reklamowymi, przedsiębiorstwami z branży IT, producentami elektroniki użytkowej, projektantami, dyrektorami kreatywnymi, markami odzieżowym, firmami produkcyjnymi, architektami oraz indywidualnymi artystami. Wspieramy ich.

Zarządzamy i chronimy ich prawami. Sporządzamy i negocjujemy umowy przenoszące prawa i umowy licencyjne, a także kompleksowe umowy o współpracy, w tym regulacje dotyczące procesu twórczego. Podejmujemy skuteczne działania zmierzające do ochrony praw autorskich branży kreatywnej, a także reprezentujemy w przypadku ich naruszenia. Oceniamy kampanie reklamowe, obsługujemy prawnie akcje promocyjne, loterie, przygotowujemy regulaminy i zapobiegamy nieuczciwym praktykom rynkowym. Spory sądowe dotyczące naruszenia praw autorskich, praw do ochrony znaków towarowych, praw z rejestracji wzorów przemysłowych i nieuczciwej konkurencji to dla nas codzienność.

Co możemy dla Ciebie zrobić

intelektualne

Prawo własności intelektualnej

współpracujemy z klientami, dla których prawa na dobrach niematerialnych to podstawa działalności. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zabezpieczaniu interesów naszych klientów w kontekście nabywania praw na dobrach niematerialnych, a także korzystania z dóbr chronionych tymi prawami. Przygotowujemy i reprezentujemy w sprawach zgłoszeń dotyczących wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych oraz topografii układów scalonych zarówno przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej jak i Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Zapewniamy ochronę praw własności intelektualnej, nie tylko zewnętrznie ale także wewnętrznie, poprzez przygotowanie odpowiedniej dokumentacji gwarantującej nabycie tychże praw od pracowników i współpracowników. Hantke, Piskor reprezentuje między innymi w sporach sądowych z zakresu naruszenia praw autorskich, praw ochronnych na znaki towarowe, praw z rejestracji wzorów przemysłowych oraz z zakresu czynów nieuczciwej konkurencji.

Nasze usługi świadczymy dla:

 • agencji reklamowych i public relations oraz dla domów mediowych;
 • artystów i ich agentów;
 • wydawnictwa muzycznych, książkowych i prasowych;
 • producentów filmowo-telewizyjnych;
 • agencji eventowych, organizatorów imprez kulturalnych i sportowych;
 • organizatorów konkursów i gier losowych;
 • branży mody i designu.
autorskie

Prawo autorskie

Zarządzamy i chronimy prawami autorskimi naszych klientów. Negocjujemy umowy przenoszące prawa i umowy licencyjne. Przygotowujemy kompleksowe umowy obejmujące proces twórczy jak również korzystanie z jego wytworów. Reprezentujemy branżę kreatywną w procesach o naruszenie praw autorskich, na każdym etapie. Dotyczy to zarówno praw autorskich w różnych dziedzinach sztuki i literaturze, jak i praw autorskich do rozwiązań biznesowych, opracowań technicznych, czy innych dzieł o charakterze intelektualnym.

Nasze usługi świadczymy dla:

 • agencji reklamowych i public relations oraz dla domów mediowych;
 • artystów i ich agentów;
 • wydawnictwa muzycznych, książkowych i prasowych;
 • producentów filmowo-telewizyjnych;
 • agencji eventowych, organizatorów imprez kulturalnych i sportowych;
 • organizatorów konkursów i gier losowych;
 • branży mody i designu.
2.2

Masz pytania? Porozmawiajmy.

Adwokat Robert Piskor

Kontakt bezpośredni: