Sztuka prawa

dla kreatywnych

Tam, gdzie
sztuka prawa
łączy się z kreacją.

Firmy kreatywne nie są przeciętnymi przedsiębiorstwami, ale większość prawników traktuje je w ten sposób. Hantke, Piskor chce zapewnić bardziej specyficzne podejście do branży. Współpracujemy z agencjami reklamowymi, przedsiębiorstwami z branży IT, producentami elektroniki użytkowej, projektantami, dyrektorami kreatywnymi, markami odzieżowym, firmami produkcyjnymi, architektami oraz indywidualnymi artystami. Wspieramy ich.

Zarządzamy i chronimy ich prawami. Sporządzamy i negocjujemy umowy przenoszące prawa i umowy licencyjne, a także kompleksowe umowy o współpracy, w tym regulacje dotyczące procesu twórczego. Podejmujemy skuteczne działania zmierzające do ochrony praw autorskich branży kreatywnej, a także reprezentujemy w przypadku ich naruszenia. Oceniamy kampanie reklamowe, obsługujemy prawnie akcje promocyjne, loterie, przygotowujemy regulaminy i zapobiegamy nieuczciwym praktykom rynkowym. Spory sądowe dotyczące naruszenia praw autorskich, praw do ochrony znaków towarowych, praw z rejestracji wzorów przemysłowych i nieuczciwej konkurencji to dla nas codzienność.

Co możemy dla Ciebie zrobić

clear2.jpg

Prawo własności intelektualnej

współpracujemy z klientami, dla których prawa na dobrach niematerialnych to podstawa działalności. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zabezpieczaniu interesów naszych klientów w kontekście nabywania praw na dobrach niematerialnych, a także korzystania z dóbr chronionych tymi prawami. Przygotowujemy i reprezentujemy w sprawach zgłoszeń dotyczących wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych oraz topografii układów scalonych zarówno przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej jak i Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Zapewniamy ochronę praw własności intelektualnej, nie tylko zewnętrznie ale także wewnętrznie, poprzez przygotowanie odpowiedniej dokumentacji gwarantującej nabycie tychże praw od pracowników i współpracowników. Hantke, Piskor reprezentuje między innymi w sporach sądowych z zakresu naruszenia praw autorskich, praw ochronnych na znaki towarowe, praw z rejestracji wzorów przemysłowych oraz z zakresu czynów nieuczciwej konkurencji.

Prawo autorskie

Zarządzamy i chronimy prawami autorskimi naszych klientów. Negocjujemy umowy przenoszące prawa i umowy licencyjne. Przygotowujemy kompleksowe umowy obejmujące proces twórczy jak również korzystanie z jego wytworów. Reprezentujemy branżę kreatywną w procesach o naruszenie praw autorskich, na każdym etapie. Dotyczy to zarówno praw autorskich w różnych dziedzinach sztuki i literaturze, jak i praw autorskich do rozwiązań biznesowych, opracowań technicznych, czy innych dzieł o charakterze intelektualnym.

Nasze usługi świadczymy dla:

 • agencji reklamowych i public relations oraz dla domów mediowych;
 • artystów i ich agentów;
 • wydawnictwa muzycznych, książkowych i prasowych;
 • producentów filmowo-telewizyjnych;
 • agencji eventowych, organizatorów imprez kulturalnych i sportowych;
 • organizatorów konkursów i gier losowych;
 • branży mody i designu.
clear2.jpg

Prawo mediów

Z uwagi na bardzo różnorodną działalność mediów, obszar prawa mediów jest bardzo szeroki. Prawo mediów dotyczy zarówno zagadnień związanych z prawem autorskim i prawem prasowym, jak również zagadnień związanych z prawem reklamy, przepisami regulującymi funkcjonowanie nadawców radiowych i dostawców usług medialnych, aż po prawo Internetu.
Niezależnie od tego, kim jesteś, Twoja reputacja jest jednym z najcenniejszych aktywów. Czy to w oczach opinii publicznej, handlu i przemyśle, polityce, czy po prostu jako członek społeczeństwa, jeśli twoja reputacja została uszkodzona przez coś zapisanego lub wypowiedzianego, musisz podjąć działanie. Działanie niekoniecznie oznacza spór sądowy. Może po prostu potrzebujesz przeprosin lub natychmiastowego usunięcia obraźliwej publikacji. W Hantke, Piskor cenimy Twoją reputację ponad wszystko. Jeśli jesteś zagrożony, zapewniamy Tobie rzetelne porady mające na celu szybkie wyeliminowanie zagrożenia.
Oprócz specjalistycznej pomocy prawnej w zakresie działań dotyczących zniesławienia i naruszenia prywatności, zapewniamy Tobie również doradztwo w zakresie umów handlowych oraz kwestii prawnych przed i po publikacji. Posiadamy bogate doświadczenie w negocjowaniu i opracowywaniu różnych umów dotyczących prawa medialnego. Udzielamy praktycznych porad producentom, wydawcom muzycznym, wykonawcom, komponentom i muzykom, dystrybutorom, firmom produkcyjnym i nadawcom.

Prawo prasowe. W Hantke, Piskor:

 • sporządzamy opinie prawne na gruncie prawa prasowego;
 • prowadzimy korespondencję z wydawcami, redaktorami naczelnymi oraz dziennikarzami;
 • oceniamy materiały prasowe pod kątem ich zgodności z przepisami prawa, w tym w zakresie kolizji materiału z dobrami osobistymi osoby, której dany materiał dotyczy;
 • doradzamy i przygotowujemy odpowiedzi na wnioski o publikację odpowiedzi i sprostowań prasowych, przygotowujemy wnioski o publikację odpowiedzi i sprostowań prasowych;
 • reprezentujemy naszych Klientów w sporach sądowych przeciwko dziennikarzom, redaktorom naczelnym i wydawcom w przypadku sporów sądowych z zakresu naruszenia przepisów prawa prasowego oraz dóbr osobistych, a także dotyczących publikacji sprostowań i odpowiedzi;
 • przygotowujemy, opiniujemy i negocjujemy wszelkiego rodzaju umowy dotyczących materiałów prasowych, w tym reklamowych, marketingowych i sponsorskich.

Prawo Internetu. W Hantke, Piskor:

 • pomagamy w przypadku naruszenia wizerunku w Internecie;
 • opracowujemy regulaminy gromadzenia lub korzystania z treści i zasobów udostępnianych w serwisach internetowych;
 • opracowujemy rozwiązania dotyczące zarządzania prawami autorskimi dla firm pozyskujących treści z różnych źródeł i udostępniających je w swoich serwisach internetowych;
 • kontaktujemy się i interweniujemy u operatorów serwisów;
 • występujemy z roszczenia dotyczącymi naruszenia dóbr osobistych w publikacjach elektronicznych;
 • chronimy domen internetowych.;
clear3-1.jpg

Reklama i marketing

Posiadamy spore doświadczenie w pracy z agencjami reklamowymi i domami produkcyjnymi. Nie boimy się obsługi prawnej działań reklamowych. Pracowaliśmy przy całych kampaniach reklamowych, jak i ich poszczególnych etapach. Zabezpieczamy interesy naszych klientów w ramach procedur przetargowych. Opiniujemy materiały reklamowe. Sporządzamy i negocjujemy dokumenty opisujące zasady świadczenia usług reklamowych i pozyskiwania praw do ich wyników. Znamy przepisy dotyczące reklam tzw. produktów wrażliwych, tj. w szczególności produktów leczniczych, gier hazardowych, tytoniu, czy alkoholu. Adwokat Robert Piskor z wynikiem bardzo dobrym obronił pracę magisterską pod tytułem „Reklama produktów leczniczych” pod kierunkiem prof. UAM dr hab. Jerzego W. Ochmańskiego.

W Hantke, Piskor:

 • oceniamy materiały reklamowe pod kątem ich zgodności z przepisami prawa;
 • prowadzimy spory sądowe związane z reklamą;
 • sporządzamy opinie prawne na gruncie prawa reklamy;
 • doradzamy w zakresie reklamy produktów wrażliwych, tj. w szczególności produktów leczniczych, gier hazardowych, tytoniu, czy alkoholu.

Nie czekaj. Nie zwlekaj. Działaj,

Skontaktuj się z nami

Jeśli jesteś zainteresowany współpracą, skontaktuj się z nami w dogodnej dla Ciebie formie, celem umówienia spotkania podczas, którego poznamy Twoje potrzeby i oczekiwania, co pozwoli nam przygotować spersonalizowaną dla Twoich potrzeb ofertę współpracy.